LET ASSEBLIEF DAT BLADSYE KAN VERANDER EN DAT DIE BLADSYE BYGESIT WORD ELKE DAG SOOS ONS FINALE UITLEG BEVESTIG.